מהו תפקידו של עו"ד מקרקעין?

רבים תוהים לא אחת באשר למידת חשיבותו של עורך דין מקרקעין עבור עסקת נדל"ן. לא די בכך שאנחנו מוציאים הון תועפות בעבור רכישת נכס, הרי שעלינו גם לשלם סכום בלתי מבוטל של עמלה בעבור עורך הדין שייצג אותנו לאורך העסקה. באשר מכירתו של נכס, הרי שבעליו תוהים באשר למידת הנחיצות בהוצאת כספים הנוגעת לעסקה בה הם יוצאים מרווחים.

תפקידו של עורך דין במכירת / רכישת נכס

אם ננסה לפשט את תפקידו של עורך דין מקרקעין בעסקת נדל"ן, הרי שמטרתו היא לשמור על ביטחון לקוחותיו.

חשוב לדעת: עסקת נדל"ן היא איננה דבר מה חולף שמהר מאוד יפרח מזיכרוננו. כל טעות ולו הקטנה ביותר, עלולה להסתכם באלפי שקלים לכל הפחות. החל מאיתור פגמים בנכס אשר לא נמצאו במועד החתימה על חוזה המכר ועד לתחזית לא מדויקת בנושאי מיסוי; כל אלו ועוד הינם פרטים הרי גורל, אשר יכולים להשפיע על כלל כדאיותה של העסקה.

אופיו של הנכס

ברכישת דירה יד שנייה, הרי שעורך דין נדל"ן מקצועי יפעל להבין אם 'אופיו' של הנכס אכן כדאי לביצועה של העסקה או לא.

במקרים בהם מדובר ברוכשים, עורך הדין יבקש לקבל לידיו את נסח הטאבו. מסמך זה מתפקד כתעודת הזהות של הנכס, והוא יכול להעניק לנו מידע רב אודותיו לרבות הבעלים החוקיים של הנכס, שעבודים, עיקולים ואפילו חריגות בנייה.

במקרים בהם מדובר במוכרים, הרי שעורך הדין יבקש לבדוק את הנכס ולהתריע מפני כל פרט אשר יוביל להפחתה משמעותית בערכו.

מיסוי מקרקעין

כחלק מן ההגנה המשפטית על לקוחותיו, עו"ד המקרקעין יבחן את התחיקות הקיימות בנושא מיסוי המקרקעין.

במקרים בהם מדובר ברוכשים, הרי שחשוב להוסיף לסף ההוצאות גם את מס הרכישה. עורך דין מנוסה יפעל לבחון אפשרות להקלות במס ואף פטור מלא.

במקרים בהם מדובר במוכרים, הרי שישנם מספר היבטים אותם יש לבחון בקפידה לרבות מס שבח והיטל השבחה. מס השבח מוטל על הרווח שבין ערך הנכס הנוכחי לבין ערכו הראשוני, והיטל השבחה הינו מס המוטל מטעם וועדת התכנון המקומית, וזאת בהתאם לעבודות פיתוח סביבתיות שהיו בקרבת הנכס.

בחינת חוזה המכר

על חוזה ההתקשרות בין המוכרים לרוכשים ולהפך, לעבור בחינה מוקפדת של עורכי הדין מטעם שני הצדדים.

חוזה זה מסדיר את היחסים שבין שני הצדדים, ומגלם בתוכו זכויות וחובות מטעמם. כל פרט ולו הקטן ביותר אשר יהיה נתון לפרשנות או שלא יוצג בחוזה, הוא פתח לדיונים משפטיים ארוכים וממושכים, סכסוכים ועיכובים במסירת הנכס.

קצרה היריעה מלכלול את מלוא ההיבטים אותם יבחן עורך דין הנדל"ן. ועם זאת, די בדוגמאות המהותיות שצוינו לעיל, כדי להבין את תרומתו הניכרת לעסקת מקרקעין בריאה ונכונה בעבור שני הצדדים.