התנגדות לצוואה – מתי וכיצד אפשר לעשות את זה?

כאשר בן אדם כותב צוואה, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שאחרי מותו, עם הסתלקותו מן העולם, יפתחו את המכתב וינהגו כפי שהוא מבקש. קרי יחלקו את רכושו, כספו ונכסיו על פי הצוואה שהוא השאיר. זו הרי המטרה שלו, ולשם כך נועדה הצוואה בסופו של דבר.

בעקרון זה מה שקורה בדרך כלל. העניין הוא, שהרבה פעמים זה לא כך. הרבה פעמים, מוגשת התנגדות לצוואה בקרב בני משפחה וגורמים אחרים. זה דבר מוכר, מותר וחוקי לחלוטין. זה לא אומר אגב, שההתנגדות תתקבל אך בהחלט אפשרי להגיש התנגדות וייתכן מאוד שהשופט שידון בתיק, יחליט שאכן יש סיבה טובה לעשות זאת ולשנות את הצוואה כך או אחרת.

לפני שנסביר מתי וכיצד מגישים התנגדות לצוואה, חשוב להבהיר, מסמך צוואה נכתב לצד שני עדים (שאינם חלק מהצוואה), והוא נשמר אצל עורך דין ועל כן הוא מסמך משפטי לכל עניין. התנאי העיקרי למימושה הוא, שלא הופעל שום לחץ על כותב הצוואה, הוא כתב אותה בצלילות הדעת, בשיקול דעתו וכמובן היה מודע לחלוטין להחלטות שהוא קיבל בעניין.

מתי וכיצד אפשר להגיש התנגדות לצוואה

על מנת להגיש התנגדות, יש לפנות אל עורך דין שמתמחה בדיני משפחה בכך ויש לפעול בתוך מסגרת הזמן מהרגע בו הצוואה נפתחה ועד לשלב בו לא ניתן עוד להגיש התנגדויות. יש תקופת זמן של 14 יום מהרגע בו הוגשה בקשה לפרסום הצוואה בעיתונות וברשומות, עד לנקודת הזמן בה כבר אי אפשר להתנגד.

במכתב ההתנגדות, יש להסביר, מדוע מתנגדים, מה הנימוקים לכך, להציג מסמכים שמבססים את ההתנגדות וכן תצהיר של עורך דין שמאמת את המכתב. חשוב להדגיש, כל התהליך עולה כסף ויש להציג קבלה על תשלום האגרה.

אנחנו יכולים להתנגד לקיום הצוואה מסיבות שונות. בין אם זה כי אנחנו מאמינים שהיא נכתבה תחת לחץ, בין אם זה כי אנחנו חושבים שהאנשים שנמצאו כיורשים בצוואה, אינם אמורים לקבל חלק ממנה או כי אנחנו כמובן לא חלק ממנה, ויש עוד סיבות רבות שאנחנו יכולים להציע כהתנגדות לצוואה.