עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה

אנשים מבלים במקומות עבודה חלק נכבד מחייהם ועושים זאת בעיקר לצורך פרנסה. יחסי עבודה בין המעסיקים לעובדיהם בנויים על מערכת חוקים אשר נחקקו על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן. חוקים אלו הינם דינמיים ומשתנים כל העת בהתאם לצרכי המשק, לנסיבות, להיבטים סוציאליים משתנים ועוד. החוקים החשובים ביותר בתחום נוגעים, כמובן, לשכר העובד ולתנאים הסוציאליים הנלווים לו. הממשלה קובעת בסיס של שכר מינימום אשר אסור לרדת מתחתיו והחוק הזה נאכף בקפדנות על ידי רשויות המשפט.

למרבה הצער, במקרים רבים ומגוונים, נקלע עובד שלא מרצונו ולא בטובתו למקרים בהם הוא קופח והמעסיק לא שילם לו את שכרו כראוי, הפחית משכרו שלא בצדק, לא שילם את מלוא דמי הנסיעות, לא שילם לו כספים סוציאליים שונים ועוד. תנאים סוציאליים הם: הפרשות לפנסיה, תשלומי חופש והבראה, תשלומי מחלה ועוד. כאשר מדובר על מקרים חמורים מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה אשר מתמחה בתחום. הוא יכול לסייע רבות לכל לקוח ועושה זאת בדרכים שונות.

הערכאה העליונה לבירור תביעות בנושא היא בבית הדין לדיני עבודה. אבל לא תמיד יהיה צורך להגיע לשם. במקרים רבים, ינסה עורך הדין לסגור בעיות ישירות מול המעסיק. הוא יעשה זאת באמצעות חילופי מיילים ומכתבים או במשא ומתן. במידה והמעסיק לא ייענה לדרישות המוצדקות הוא יפנה  לבית המשפט לעבודה. הוא מכיר את אורחותיו ויגיש את תביעתו המנומקת. לרוב, מגיש עורך הדין טענות טובות ומנומקות לסכומי הכסף אותם הוא מבקש לטובת לקוחו.

עורך דין דיני עבודה מכיר פסיקות קודמות ומודע לתקדימים הדומים למצב שבו הוא לקוחו נתון. הוא ינצל אותם לטובת לקוחו. במקרים רבים דוגמת פיטורין בתקופת היריון או על רקע קיצוני אחר הוא יכול לבקש גם תשלום כספי נוסף כפיצוי ועוד. עורך דין בתחום יכול לייצג גם מעסיקים בתביעות סרק שהגישו נגדם עובדים בהווה או לשעבר. גם במקרים אלו הוא יכול לסייע ללקוחות אשר חושבים שהצדק הוא עימם. יחסי עבודה נחשבים למורכבים ביותר וכוללים חוקים בעלי סעיפים מגוונים. עורך דין דיני עבודה מתמצא בכולם.