עורך דין ירושה

כסף - עורך דין ירושה

כל אדם רשאי להחליט על האופן בו הוא מוריש את רכושו. הוא יכול לחלקו שווה בשווה בין בן הזוג וילדיו או יכול להחליט לא לחלק את רכוש באופן שווה. את כל החלטותיו הוא חייב לרשום בצוואה חוקית. מבחינים במספר סוגי צוואות קיימות. האחת הינה צוואה בנוכחות עדים והיא אחת הפופולאריות שיש בנמצא. לרוב, זוהי צוואה הנערכת על ידי עורך דין ירושה ונחתמת במשרדו בנוכחות שני עדים. צוואה זאת נחשבת לאמינה ביותר בגלל, שלרוב, אין בה טעויות כתיב ו/או טעויות אחרות העלולות לגרום לפסילתה בעתיד.

צוואה שנייה מוכרת הינה צוואה הדדית הנערכת בין שני בני זוג. הייחוד שלה הוא שבן זוג אחד לא יכול לשנות את תוכנה ללא הסכמת השני כל עוד שניהם בחיים. העובדה הזאת מבטיחה לכל אחד שמירה על זכויותיו. גם זאת נערכת על ידי עורך דין ירושה המתמחה בנושא. אחרות הן צוואה בכתב יד, צוואה ברשות וכן, צוואה בעל פה שלרוב, נרשמת כאשר בעליה נמצא על ערש דווי. בגלל היות הצוואה  מסמך רגיש הדן, בין היתר, ברכוש רב יש לערוך אותה  היטב ועל פי הוראות החוק.

לסיכום

עורך דין ירושה יכול לסייע לכל אחד בייעוץ ובהכנת הצוואה. אדם העורך, למשל, את צוואתו בעצמו ובכתב ידו מסתכן רבות בפסילתה העתידית היכולה לנבוע בגלל שגיאות כתיב, ניסוח שאינו ברור לגמרי ועוד. במידה והצוואה הינה פשוטה ומחלקת את הרכוש שווה בשווה אז סביר להניח שלא תהיה בעיה בין היורשים. כאשר אחד מהיורשים מקבל נתח גדול יותר מהרכוש עלולים האחרים החשים נפגעים לנסות להתנגד לה, לפסול אותה או לבטל אותה.

חובת ההוכחה כנגד הצוואה היא על הטוענים נגדה אבל עלולים להיווצר מצבים שבו בית המשפט יזכה אותם בגלל טעויות טכניות ואחרות המופיעות בצוואה. בנוסף, עורך דין ירושה מוודא שהצוואה נכתבת כאשר האדם בריא וצלול, וכי הוא כותב אותה מרצונו החופשי מבלי שיופעלו עליו לחצים או איומים כלשהם. בכך הוא מבטיח שהיא נכתבת באופן חוקי. ייעוץ ממשפטן בעל מוניטין יבטיח שקט נפשי לכל עורך צוואה.