עורך דין פלילי במרכז

לפני תחילתו של הליך פלילי הדבר החשוב ביותר הוא להתייעץ עם עורך דין פלילי במרכז או באזור הקרוב ביותר לאזור המגורים והפעילות. כדי לא להתמודד עם מכלול התהליכים השונים לבד וללא הדרכה, כדי להימנע מטעויות משפטיות ואסטרטגיות ועל מנת שלא להגיע למצבים שיהיה קשה להשיב לאחור בשלבים מאוחרים יותר, הייעוץ המקצועי של עורך דין פלילי במרכז הינו בין הצעדים הנבונים ביותר שרצוי לעשות, כבר בשלב המוקדם של ההכנה לקראת התהליך.

הליך פלילי מתחיל כאשר נפתחת חקירה משטרתית או חקירה הנערכת על ידי כל גוף אחר המוסמך לביצוע חקירה זו. בתום החקירה יוחלט אם להעביר את החומר לתביעה או לסגור את התיק, ובמקרים מסוימים יינקטו צעדים שונים. אם הוחלט על הגשת כתב אישום אזי החשוד מוגדר כנאשם ובית המשפט יכול להחליט על מעצר.

עם הגשת כתב האישום יש לנאשם זכות לעיין בחומר שהוגש במסגרת כתב התביעה. על מנת להבין טוב מנעול יותר את החומר הכתוב בתביעה וכדי לדעת כיצד יש להיערך ולקראת מה, חשוב להתייעץ עם אדם המכיר את התחום. בשל ריבוי משפטנים הפעילים באזור מרכז הארץ, רצוי לפנות אל עורך דין פלילי במרכז ולחפש את האדם המתאים ביותר לייצוג בתיק זה, בהתאם לנסיבות, לתיקי עבר בהם ייצג עורך הדין נאשמים אחרים ועל פי אופיו של כתב התביעה.

בשלב הבא ואם נמצא הנאשם כחייב בתביעה, הוא יועמד לדין. על התביעה להוכיח במקרה הזה כי הנאשם צריך להיות מורשע וכי יש עילה מספקת. אם התיק ייסגר – אזי הרישום יימחק. בכל אחד משלבי התביעה וההליך הפלילי ניתן להתייעץ עם עורך הדין על מנת לקבל את ההנחיה המקצועית וכדי למזער את כובד התביעה ואת ההשלכות שלה.

סיועו של עורך דין פלילי במרכז במסגרת הליך פלילי יכול להביא לסגירת התיק במקרים מסוימים, להפחתה בעונשים ואף לשינוי פסק הדין. ככל שהפנייה אל עורך הדין מוקדמת יותר, כך הסיכויים להתמודד בהצלחה עם התביעה, להקטין את העונש ואפילו לסגור את התיק ולהימנע מהאשמה, הם סיכויים גדולים יותר.